Bloggen för vanliga människor – tvfolk.net

Takskötsel är enkelt! Missa inte detta

Att sköta om taket är väl inget du har missat hoppas jag. Det är det viktigaste underhållet när det kommer till fristående hus. Om taket inte håller tätt så riskerar man att hela hus-stommen blir fuktig och ruttnar. Att reparera en sådan skada kan ibland vara omöjligt i många fall vara mycket dyr och ofta göra huset obeboeligt under tiden stommen torkas. Du vill alltså till varje pris undvika en sådan skada. Sen kan det alltid bli mindre fuktskador också. Så det gäller alltså att hålla taket tätt och det gör man bäst genom kontinuerlig takskötsel. Man kan antingen sköta det på egen hand eller låta en professionell takläggare göra jobbet med taklägging stockholm.

Glöm inte vad som händer under taket

Det vanligaste misstaget man som villaägare gör är att man sköter om takets utsida och glömmer insidan under taklägging stockholm. Det är nämligen så att om luften på vinden är fuktig så kan taket bli fuktigt underifrån och på så sätt skadas. Det kan även göra att andra delar av huset får fuktskador. Därför är det viktigt att ha bra ventilationen på vinden. Kontrollera då och då ventilationsluckan vid taklägging stockholm så att det inte fåglar har byggt bo där och orsakat stopp.

Vindsluckan

Har man en vindslucka i taket på övervåningen är det viktigt att den är helt tät annars stiger varm luft från huset upp på vinden och kan på så sätt orsaka fuktskador på vinden. Det är alltså av största vikt att vinden håller sig torr. Kontrollera därför att din vindslucka är helt tät så att den varma fuktiga luften från huset inte stiger upp på vinden.

Skorstenen

Eftersom vi idag eldar mycket svalare än vad vi gjorde under tiden då många av våra skorstenar byggdes så är skorstenen numera utsatt för fukt. Tidigare eldade vi på ungefär 800 grader i våra oljepannor och idag är pannorna inte varmare än 200 grader. Det innebär att skorstenen inte hinner torka ut på samma sätt under de blöta månaderna. Därför är det viktigt att du håller koll på skorstenen, det är rekommenderat att låta en fackman inspektera skorstenen åtminstone vart tredje år för att försäkra om att det inte blivit några fuktskador.