Bloggen för vanliga människor – tvfolk.net

Har du tryckeri har du anmälningsplikt

Driver du ett tryckeri så driver du också något som klassas som en miljöfarlig verksamhet. Det innebär att ett tryckeri släpper ut miljöfarliga ämnen i vatten, luften, på marken och andra olägenheter för människans hälsa och miljöns hälsa.

Miljönämnden
Driver du ett tryckeri så är du garanterat övervakad och kontrollerad av miljönämnden som ser till att alla som har tryckeri följer lagar och regler som gäller miljöutsläpp. Det gäller också andra typer av företag som sysslar med moment och verksamheter som är en risk för miljön.

 Miljölagstiftningen
I miljöbalken så finns där lagar och regler som visar dig hur du ska driva ditt tryckeri så att det håller sig inom ramarna för vad man får släppa ut. Detta gäller som ovan nämnt alla olika verksamheter som har miljöfarliga ämnen. Du som driver tryckeri göteborg har yttersta ansvar för att dessa relger följs inom miljölagstiftningen.

 Anmälningsplikt
Funderar du på att starta ett tryckeri så är du skyldig att anmäla din verksamhet för miljönämnden. Detta måste göras innan du ens startar upp ditt tryckeri och det är till och med 6 veckor innan så att processen och verksamheten kan synas och godkännas. Man fyller i en blankett som brukar finnas på sin kommuns hemsida.

 Om du inte anmäler ditt tryckeri och inte fyller i blanketten så kan du dömas för att driva otillåten miljöverksamhet och det kan bli som konsekvens att du inte får starta upp ditt tryckeri inom en viss tidsram.

 Andra anmälningsskyldiga verksamheter:

  • Blästringsverkstäder
  • Bensinstationer
  • Bilverkstäder och lackeringsshopar
  • Mekaniska verkstäder
  • Företag med farligt avfall
  • Fordonstvättar

Ditt tryckeri kommer att prövas av länsstyrelsen för att bli godkänt att starta.

Risker och brister
Du som driver tryckeri har ansvar att följa de regler som finns, att du följer kraven är väsentligt och du ska ha dokumentation på hur ni på ert tryckeri följer lagarna. Det finns något som kallas för egenkontroll som ni gör på ert tryckeri där naturvårdsverket ger råd för hur man genomför tryckeri göteborgs bästa kvalitet. Dom har även en handbok som ni på ert tryckeri borde ha tillgänglig för alla anställda som tryckeri göteborg. Den här handboken används om du skulle få en tillsyn av miljönämnden så det är bra om man gör en rutin på de råd som står i den så att det hålls på den nivå av miljöutsläpp som rekommenderas.

 Vid funderingar
Du kan alltid ringa till din miljöförvaltare för frågor och med fördel för ditt tryckeri läsa ett informationsdokument om miljöregler som ni bör följa.