Bloggen för vanliga människor – tvfolk.net

Detta är factoring 

Factoring är ett begrepp som blir allt vanligare inom företagsbranschen. För dig som är ny är det kanske ett helt okänt begrepp att sälja fakturor. Det kan översättas till fakturakredit och innebär enkelt förklarat att du säljer eller tar ett lån på dina fakturor. Det är populärt inom många branscher men speciellt inom branscher som bygg och industri. Oftast beror det på att de har långa kredittider och de vill snabba på den här processen lite. 

 

Vem köper upp fakturorna? 

För att du ska kunna sälja dina fakturor krävs det att någon köper upp dessa. Det görs vanligtvis av ett kreditföretag eller en bank. Det är viktigt att dessa erbjuder tjänster för just factoring. Om de väljer att köpa upp dina fakturor kan du öka lönsamheten som företagare. Du har ju som bekant utgifter som löner och sociala avgifter. Detta medan du kanske får vänta länge på att en kund ska betala sin faktura. Om du har otur kan du alltså ligga minus ett tag om du driver ett företag med små marginaler. Väljer du då att sälja dina fakturor kan du få en bättre likviditet i företaget. 

 

Vad finns det för typ av factoring? 

Man brukar skilja på de olika typer av factoring som finns tillgängliga för svenska företagare. Den vanligaste är factoring utan regress. Det betyder att kreditföretaget tar över hela risken. Alltså är det factoringföretaget som får driva in en eventuell skuld. Du som företagare avsäger dig allt ansvar och kan fokusera på nästa jobb. 

En annan variant är factoring med regress. Det är alltså motsatsen till det första alternativet. Om en kund inte skulle betala sin faktura går den tillbaka till ditt företag. Det sker efter ett visst antal dagar som ni har avtalat på förhand. Fördelen med detta är att du har mycket större chans att bli beviljad som företag. Kreditföretagen ställer inte lika höga krav på dig i jämförelse med factoring utan regress. 

 

Fakturabelåning 

Ett tredje och sista alternativ är det som kallas fakturabelåning. Då intecknar du som företag dina fakturor hos ett kreditföretag. Då belånar du en viss procent av dina fakturor. Du är också skyldig att meddela till dina kunder. Dina kunder betalar alltså direkt till kreditföretaget och inte till dig. Dock är det du som äger fakturorna och har allt ansvar ifall en betalning inte skulle ske.  

Det som är fördelen med detta är att du kan få betalt i förtid. Du behöver inte oroa dig för att du ska ligga minus i bolaget och kan även göra framtida investeringar. Däremot bör du aldrig ta en risk om du inte är helt säker på att du kommer få betalt. Du vill inte hamna i en situation där du måste jaga pengarna. Ta alltid det säkra före det osäkra och tänk över varje investering.